Břetislav Bátěk

Blaženost (meditace a přednáška)

Život v pozemské rovině je nesmírně radostným, naplňujícím a také odvážným krokem duše, která touží po hlubším prožití skutků svého tvoření. Všechny ty temné a těžké skutečnosti našeho bytí, jak na úrovni osobní tak i celkové společnosti, jsou testem, který nás uvědomuje, čím vším nejsme a co nechceme.

Překážky a pády jsou nutnou součástí růstu jak vnější osobnosti, tak i duchovního zrání jakékoliv bytosti na cestě směřující k plnějšímu prožívání lásky, míru a blaženosti. Všechny možnosti jsou sice součástí plánu, avšak ne všechny nás k blaženému prožívání mohou dovést.

Orgánový okruh Ledviny – Močový měchýř a pohlavní orgány (seminář)

Z pohledu čínské medicíny jsou ledviny hned z několika důvodů nejdůležitějším orgánem. Jsou mocným úředníkem, bránou a také kořenem života. Neméně důležitou roli zde hrají také jejich párové orgány močový měchýř a související pohlavní orgány, kterými se dnes budeme podrobněji zabývat. Neopomeneme ani kosti a zuby, vlasy a uši, které jsou ledvinami ovlivněné.

Úsvit vědomí (meditace a přednáška)

Proces přerodu vědomí s nutností otevřít se a aplikovat vyšší moudrost a lásku do svého dennodenního života a tvoření je platný pro každého člověka na kterékoliv osobní cestě. Nikdo nám přesně neřekne, jaký dopad na naše životy bude mít toto otevření nových bran vnímání a iniciací, ale jsem si jistý, že konečný výsledek této velké transformace lidstva předčí všechna naše očekávání. Všichni společně hledáme a směřujeme cestou k hlubší úrovni lásky, moudrosti a soucítění.

Proměnit strach v sílu (meditace a přednáška)

Pro někoho je strach velký nepřítel, který ochromuje a pro někoho zase temná bytost v nás, která postupně požírá naše sebevědomí. Jisté je, že strach je naší nedílnou součástí života a my se od něho nemůžeme oddělit. Na jedné straně je pro nás strach důležitým pomocníkem, který dokáže včas informovat o nebezpečí a mobilizovat sílu k překonání překážek a na straně druhé dokáže obratně svazovat nohy, ruce, ústa i naše myšlení. Může jak sloužit, tak i ničit. Říká se, že strach je dobrým pomocníkem, ale velmi špatným rádcem.

Světelné bytosti ve vesmíru (Seminář - Osobní růst 18.)

Co když je celý vesmír jedna velká a mnoho úrovňová škola lásky a člověk jen jedna z mnoha forem projevu vědomí, které se v něm neustále rozvíjí? Stejně, jako je tomu v každé škole, i v té vesmírné existuje mnoho úrovní učení a také učitelů. Člověk otevřený životu, učení a růstu vědomí je provázen svým rádcem a učitelem, který ho vede cestou zkušeností k rozvoji citlivosti, vnímání a lásky. Každý z nás může využívat pomoci bytostí, které pracují a pobývají na vyšších úrovních světla. Bezpodmínečná láska andělů se táhne našimi životy jako dlouhý milostný dopis.

Vyšší centra člověka (seminář)

Člověk je mnoho úrovňová bytost s řadou prostředků a schopností, kterými zkoumá nejprve sebe, fyzickou rovinu a posléze vesmír a vědomí.

Element voda: Ledviny – Močový měchýř (seminář)

Element voda nastupuje s příchodem zimy. Příroda zahájí zimní spánek a nadejde čas velkého Jin. Tento element je zodpovědný za uvolnění, plynutí, nový začátek a také smrt. V našem těle se element voda manifestuje ledvinami, močovým měchýřem, kostmi a dření. Ty mají souvislost s ušima, vlasy nebo strachem v emoční oblasti.

Element voda je darem dlouhého života a úspěchu. Čínské přísloví praví, že nic není tak měkké a tvrdé jako voda. Proto souvisí se schopností přizpůsobení a také nepoddajnou vůlí.

Seminář na téma Osobní růst: Duchovní život a meditace

Ve svých srdcích toužíme po lásce, míru a osvícení, které nás vynese z utrpení vlastní mysli. Snažíme se nalézt své skutečné já a uchopit svoji podstatu. Chceme vidět smysl života a prožívat štěstí. Jak můžeme rozvíjet svoji duševní sílu a klidnou mysl? Proč je v životě rozvoj spirituality a pevné mysli tolik důležité? Jestliže jsme duchovní bytosti vtělené do fyzického těla a učíme se snášet moudrost ducha do fyzického života, pak potřebujeme opět rozvinout svoji spirituální podstatu meditační praxí.

Seminář na téma Zdraví: "Orgánový okruh: Plíce – Tlusté střevo"

Orgány patřící k elementu kov jsou Plíce a tlusté střevo. Plíce jako hlavní orgán pod vlivem elementu kov s funkcí kancléře se jeví velmi důležitě, ale neméně důležitou roli má také jeho vedlejší orgán Tlusté střevo, kterým se dnes budeme podrobněji zabývat. Tlusté střevo je správcem nad stokami, tedy z něho vychází vše, co se už přeměnilo a je nepotřebné. Chceme-li nadechnout čistý vzduch, potřebujeme nejprve vydechnout ten starý. Aby nám mohlo být dobře, musíme odstranit vše nefunkční a nepotřebné s těla prostřednictvím stolice.

Cesta z hlavy do srdce (meditace a přednáška)

Vše stvořené je protkáno jemnými nitěmi lásky a života. Dokonce i strach je jen odrazem lásky. Ten však existuje pouze v naší mentální rovině, které je součástí a kterou někdy lehce ovládá. Díváme-li se na svět očima srdce, pak se díváme očima lásky a také všude kolem jen lásku uvidíme. Když se díváš na člověka svým srdcem, pak s ním splýváš v jedno. Očima lásky můžeme splynout s ptáky, s přírodou, s lidmi kolem sebe. Skrze svoje srdce se můžeme spojit s orlem na obloze a stát se jeho křídly. Stát se letním deštěm, nebo plynoucími mraky.

Stránky

Kalendář akcí

29. 05 | Středa | 19:00
V případě pěkného počasí budeme venku na Vítkově: na první větší loučce (vlevo od cestičky), když se jde nahoru (na horu Vítkov) od zastávky...
30. 05 | Čtvrtek | 18:00
Zpívající tibetské mísy jsou nástroje s dlouhou tradicí. Zvuky a vibrace, které vydávají  mísy při hraní, mají blahodárné účinky při harmonizaci těla...
02. 06 | Neděle | 19:00
Skvělý koncert, doporučujeme: Informace o koncertu Kevin James Carroll již několik let cestuje po světě a předává posluchačům poselství starodávných...
05. 06 | Středa | 19:00
Najdete nás na adrese Koněvova 31, Praha 3 - Žižkov, v budově Aura Medical Clinic. TERMÍN 16.5. JE PLNÝ. Večerní setkání s hudbou, která není úplně...
08. 06 | Sobota | 10:00
Letošní termín se naplnil tak rychle, že jsme ani nestačili vypsat nějaké podrobnější informace.  Nebojte, přichystáme na příští rok další termín...

Přátelé