Hlavní podstata zdraví

… aneb vliv HARMONIE na naše zdraví

V minulém newsletteru jsme se dozvěděli, jak důležitá je pro náš organismus a náš celkový vývoj a růst správná strava. Tedy strava lehká, kvalitní, hodnotná na vitamíny a minerály. Určitě není k tomuto tématu od věci připomenout radu: ,,kvalita vyhrává nad kvantitou“… pokud si k obědu namísto ,,gulášku se šesti“ koupím vege burger se salátem, bude možná chvíli mému mozku trvat, než přijme fakt, že mi tato porce stačí a přinese mi mnohem více než syté tučné jídlo, na které jsem zvyklý, ale vůle a čas jsou nejlepším pomocníkem k  cestě za mým zdravím.

Nedílnou součástí nejen správného stravování, ale celého mého života je pestrost a vyváženost – nejen chutí a vůní, ale i barev a veškerých mých aktivit.

Pokud studujeme různé nauky, poukazují na to, že podstata zdraví a spokojeného života je harmonie.

Například čínská medicína považuje za podkladovou síť a tvorbu vesmíru (podobu BYTÍ) energie čchi, jin-jang a 5 prvků. Jako u jin nebo jangových věcí, které v sobě nesou i část toho druhého, tak podobně každý z pěti prvků v sobě obsahuje čtyři zbývající. Z toho vyplývá, že vše se prolíná a vše se ovlivňuje… 5 prvků je mezi sebou vzájemně spojeno v určitých vztazích a jejich činnost je mezi sebou vzájemně podmíněna. Vytvářejí mezi sebou křehkou rovnováhu vyváženosti. A právě tato vyváženost je podmínkou všeho BYTÍ. Změna kteréhokoliv z pěti prvků působí na všechny ostatní a tuto rovnováhu prostředí porušuje. Dochází k narušení přirozenosti a plynulého toku čchi - vzniká disharmonie a z ní následně nemoci.

Dle tradiční indické medicíny - ayurvedy - je nemoc projevem nerovnováhy. Yoga učí, že žijeme v neustálé změně (parináma). V rámci tohoto proměnlivého prostředí si vytváříme podmíněné vzorce myšlení, cítění, chování a jednání (samskáry), s kterými je potřeba se naučit pracovat – ty se stávají nedílnou a nevědomou součástí všech dimenzí našeho života.

Ať cvičíme jakoukoliv praktiku, VŠE nás vede k tomu, abychom byli vyrovnaní, spokojeni s momentální situací, s okolím a především sami se sebou.

V Dajáně si můžete vybrat z nabídky cvičení, terapií, praktik (či jak TO budeme nazývat), které Vás povedou k Vaší vnitřní síle, vyrovnanosti a spokojenosti. Pokud se chcete dozvědět, co dělat pro to, aby Vaše čchi správně plynula, je připraven přednáškový blok Feng Shui, který probíhá v Dajáně každou 1. středu v měsíci. Pokud je Vám blíže cesta indická, můžete zkusit meditaci, hatha či mantra jógu.

Nabídka Dajány …pro posílení Vaší vnitřní síly:

  • pondělní meditace (pro lepší koncentraci a BYTÍ bez myšlenek)

  • šamanské cesty do nitra (poznávání ,,světa vlastního nitra,, pomocí indiánských rituálů)

  • dopolední jógové cvičení (tradiční indická hatha yoga)

  • mantra yoga (zpěv posvátných sanskrtských písní)

  • kurzy Feng Shui (pro lepší plynutí energie Univerza)

  • Om healing (lečebné očišťující kruhy)


Pojetí zdraví dle jógy a ajurvédy

,,Jóga a ajurvéda pojímají zdraví jako dynamickou ROVNOVÁHU.“

Jógová terapie je stále vyhledávanější alternativou k západnímu přístupu k léčení a uzdravování. Vychází ze staré indické tradice léčení, rehabilitace a prevence pomocí jógy a ajurvédy. Slovo terapie je jedním z možných překladů sánskrtského termínu čikitsa, který doslova znamená „působit proti nemoci“.

Nemoc je podle ajurvédy projevem nerovnováhy. Ta vzniká ze 3 hlavních příčin: 

  1. asatmja indrija artha samjóga - z nesprávného spojení vztahu mezi myslí, smysly a vnějším předmětem či podnětem

Existují tři typy takového nesprávného spojení. Prvním je příliš těsné spojení, jinak řečeno přebytek něčeho (jídla, zátěže svalů a kloubů u vrcholového sportu, stimulů pro mysl vedoucí k neklidu a stresu apod.). Druhým spojením či spíše nespojením je chybějící spojení – absence či nedostatek něčeho (jídla, pohybu atd.). A konečně zatřetí nevhodné, nesprávné spojení či kombinace (např. pobyt na znečištěném vzduchu, konzumace zkaženého jídla, pohled na nehezké předměty aj.)

  1. pradžna aparadha - „pokuta za nedostatek bdělosti“, klopýtnutí naší mysli

  1. parináma - změny (počasí, ročních období, prostředí, související s věkem, …)

Z těchto tří příčin lze za nejdůležitější a primární označit příčinu druhou. Z ní všechny ostatní pramení.

,,Není-li mysl zdravá a nefunguje-li s odpovědností k tělu, je jako zkorumpovaný premiér vládnoucí postupně upadajícímu státu (v našem případě tělu).“

Jóga je od svého počátku současně cestou i konečnou stanicí - procesem i stavem. Je souborem nástrojů a technik, stejně jako slovy nepopsatelným stavem ryzího bytí, spočinutí v absolutní blaženosti čistého vědomí.

Nejběžnější jógovou praktikou ve střední Evropě je tzv. hatha jóga – cvičení zlepšující nejen naši fyzičku a dech, ale především stabilitu a celkovou harmonii na všech úrovní. V Dajáně jsme připravili pravidelné dopolední cvičení s Richardem Holickým. ,,Joga guru“, který je již několik let lektorem klasické jógy dle André van Lysebetha.

V příštím newsletteru se dozvíme více o mantra józe – tedy o síle zpěvu sanskrtských duchovních písní a o celkové účinnosti léčivých tónů a vibrací na naše tělo a náš život jako takový.

Inspirace ze zdroje: yogapoint.cz